Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 45, 2013
EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012
Article Number 01048
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20134501048
Published online 09 April 2013
  1. K. Kaduchová, Diplomová práca (Žilina, 2010)
  2. R. Lenhard, J. Jandačka, Colloquium FLUID DYNAMICS Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, (2008)
  3. M. Čarnogurská, Základy matematického a fyzikálneho modelovania v mechanike tekutín a termodynamike, 176 (2000)
  4. P. Nemec, A. Čaja, M. Malcho, Erin 5, 87–90 (2011)
  5. P. Nemec, A. Čaja, M. Malcho, Acta metallurgica slovaca conference 1, 159–162 (2011)
  6. STN EN 13 229, Vstavané spotrebiče na vykurovanie a kozubové vložky na tuhé palivá
  7. Fluent Inc. of ANSYS Inc. FLUENT 6.3, Documentation. User’s Guide, (2006)
  8. www.cfd-online.com