Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 45, 2013
EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012
Article Number 01133
Number of page(s) 8
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20134501133
Published online 09 April 2013
 1. Novák, P.: Základní princípy koroze kovů v elekrolytech, In: Korózia v energetike 2006, Košice. 2006. str. 1.
 2. Richardson, J.R. and Zaki, W. N.: Sedimentation and Fluidization, part 1, Tans. Inst. Chem Eng 3235531954
 3. Baldyga, J.: Turbulent mixer mode lwith application to homogenous instantaneous chemical reactions. Chem.Eng.Sci., 44: 11751182,(1989). J.
 4. Lukáč, J., Vanovčan, J., Medej, J.: Korózia pod nánosmi; Mechanizmy, Príčiny, Prevencia, In: Korózia v energetike 2008, Košice. 2008. str. 44
 5. Valášek, J.: Zdravotnotechnickǩ zariadenia budov. Bratislava:Jaga. 2005
 6. Vranayová, Z.: Korózia a inkrustácia oceľového potrubia, In: Zborník SANHYGA, Piešany. 1996. str.144.
 7. Ilavský, J., Barloková, D., Biskupič, F.: Chémia vody a hydrobiológia, STU, Bratislava, 2008
 8. Kocich, J., Tuleja, S.: Korózia a ochrana kovov, ALFA, Bratislava, 1988
 9. Košičanová, D.: Ochrana potrubí pred koróziou a inkrustáciou. In: Zborník SANHYGA, Piešany 1996. str.157.
 10. STN EN 10240 Vnútorné a/alebo vonkajšie ochranné povlaky na oceľových rúrach. Požiadavky na povlaky nanášané žiarovým zinkovaním ponorom v automatizovaných prevádzkach.
 11. STN EN 806–2 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť2: Navrhovanie