Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 67, 2014
EFM13 – Experimental Fluid Mechanics 2013
Article Number 02028
Number of page(s) 6
Section Contributions
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20146702028
Published online 25 March 2014
  1. K. Fojtášek, J. Kopáček, L. Dvořák: Pneumatické motory s elastickými pracovními členy, Sbornik příspěvků 30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Špindl. Mlýn, p.37 (2011)
  2. K. Fojtášek, J. Kopáček: Pneumatic motors with elastic working elements and their mathematical modeling, Journal of the 21. International conference on hydraulic and pneumatic, p.171 (2011)
  3. J. Kopáček: Pneumatické mechanismy I. - Pneumatické prvky a systémy, Ostrava, (2005)
  4. V. L. Vodjanik: Elastičnyje membrany, Moskva (1974)
  5. K. Fojtášek: Modelování a experimentální ověření chování elastických pneumatických pracovních prvků, Disertační práce, Ostrava, (2013)
  6. M. Kozubková: Dynamika hydraulických systémů, Ostrava, (2005)
  7. K. Fojtášek, L. Dvořák, J. Kopáček: Měření statických charakteristik pneumatických motorů s elastickými pracovními členy, Hydraulika a pneumatika, 1–2, p.9, (2012)