Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 67, 2014
EFM13 – Experimental Fluid Mechanics 2013
Article Number 02130
Number of page(s) 4
Section Contributions
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20146702130
Published online 25 March 2014
  1. A.Sharma, V.V. Tyagi, C.R. Chen, D. Buddhi, Review on thermal energy storage with phase change materials and applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13, 318–345 (2009)
  2. R. Domański, Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, 62, 29–58 (1983)
  3. Ł.J. Orman, Structure and Environment, 1, vol. 2, 41–45 (2010)
  4. B. Zalba, J. M. Marin, L.F.Cabeza, H. Mehling, Applied Thermal Engineering 23, 251–283 (2003) [CrossRef]
  5. T.M. Wójcik., M.E. Poniewski, A. Dziadoń, W. Depczyński., R. Kaniowski, Termodynamika w nauce i gospodarce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1, 554–561 (2008)
  6. B. Grabas, Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, Patent 210889 (2011)
  7. B. Grabas, Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, Patent 210889 (2010)
  8. B. Grabas, Laserowo-wibracyjna metoda zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja, 17/2012, 50–58 (2011)
  9. B. A. Afanasjew, M.E. Poniewski, T.M.Wójcik, Method for heat transfer control, Patent P-176683, Polish Patent Office, Warsaw (1999)
  10. T.M. Wójcik., M.E. Poniewski, Method for temperature reduction and equalization on the heat transfer surface under varied thermal loads, Patent P-379266, Polish Patent Office, Warsaw (2008)