Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 76, 2014
Thermophysical Basis of Energy Technologies
Article Number 01028
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20147601028
Published online 27 August 2014
 1. K.L. Pew, C.P.S. Larsen, Forest Ecology and Management, 140, 1 (2001) [CrossRef]
 2. V.A. Ivanov, Metodologicheskie osnovi klassifikacii lesov Sredney Sibiri po stepeni pozharnoy opasnosti ot groz. Diss. …doctora sel.-hoz. nauk. (2006) (In Russian)
 3. M. Conedera, G. Cesti, G.B. Pezzatti, T. Zumbrunnen, F. Spinedi, Forest Ecology and Management, 234, S68 (2006) [CrossRef]
 4. D. Latham, E. Williams, Forest fires: Behavior and Ecological Effects. (2001)
 5. N.V. Baranovskiy, Matematicheskoe modelirovanie naibolee veroyatnikh scenariev i usloviy vozniknoveniya lesnikh pozharov. Diss. …Cand. fiz.-mat. nauk. (2007) (In Russian)
 6. N.V. Baranovskiy, Sibirskiy ecologicheskiy zhurnal, 6, 835 (2004) (In Russian)
 7. C.P. Burke, D.L. Jones, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 58, 531 (1996) [CrossRef]
 8. K. Esau Anatomiya semennikh rasteniy. Kniga 1. (1980) (In Russian)
 9. A.E. Zabolotniy, M.M. Zabolotnaya, J.A. Zabolotnaya, V.N. Timoshin, Voprosy specialnogo mashinostroeniya, 7–8, 15 (1995) (In Russian)
 10. A.A. Samarskiy, Teoriya raznostnikh schem. (1983) (In Russian)
 11. L.R. Soriano, F. De Pablo, C. Tomas, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 67, 1632 (2005) [CrossRef]
 12. K.L. Cummins, M.J. Murphy, E.A. Bardo, W.L. Hiscox, R.B. Pyle, A.E. Pifer, Journal of Geophysical Research, 103, 9035 (1998) [CrossRef]
 13. F.G. Plummer, Bulletin 111. USDA Forest Service. (1912)
 14. G.V. Kuznetsov, N.V. Baranovskiy, Pozharovzrivobezhopasnost, 15, 56 (2006) (In Russian)