Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 82, 2015
Thermophysical Basis of Energy Technologies
Article Number 01023
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20158201023
Published online 20 January 2015
 1. V.E. Zarco, V.N. Simonenko, P.I. Kalmykov, A.A. Kvasov, E.N. Chesnokov, K.E. Kuper, Combust. Expl. Shock Waves 45, 752 (2009) [CrossRef]
 2. E.D. Aluker, N.L. Aluker, G.M. Belokurov, A.G. Krechetov, B.G. Loboiko, D.R. Nurmukhametov, A.V. Tupitsyin, V.P. Filin, Russ. J. Phys. Chem. B 4, 63 (2010) [CrossRef]
 3. R.S. Burkina, V.V. Medvedev, O.V. Khrenova, Combust. Expl. Shock Waves 46, 554 (2010) [CrossRef]
 4. O.V. Vysokomornaya, G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, J. Eng. Thermophys. 19, 85 (2010) [CrossRef]
 5. E.V. Duginov, A.V. Khaneft, Combust. Expl. Shock Waves 47, 490 (2011) [CrossRef]
 6. A.V. Khaneft, E.V. Duginov, Combust. Expl. Shock Waves 48, 699 (2012) [CrossRef]
 7. I.G. Assovskii, V.V. Kozynda, Docl. Akad. Nauk 442, 771 (2012)
 8. L.G. Strakovskii, Combust., Expl., Shock Waves 21, 39 (1985) [CrossRef]
 9. A.I. Bykhalo, E.V. Zhuzhukalo, N.G. Kovalskii, A.N. Kolomiyski, V.V. Korobov, V.V. , Rozhkov, A.I. Yudin, Combust., Expl., and Shock Waves 21, 481 (1985) [CrossRef]
 10. V.I. Tarzhanov, A.D. Zinchenko, V.I. Sdobnov, B.B. Tokarev, A.I. Pogrebov, A.A. Volkova, Combust., Expl., Shock Waves 32, 454 (1996) [CrossRef]
 11. A.M. Baranovskii, Combust., Expl., Shock Waves 26, 307 (1990) [CrossRef]
 12. K. Nagayama, Y. Kotsuka, M. Nakahara, S. Kubota, S., Sci. and Technol. of Energetic Mater 66, 416 (2005)
 13. Explosion Physics (Nauka, Moscow, 2002). [in Russian]
 14. A.V. Belyaev, V.K. Bobolev, A.I. Korotkov, A.A. Sulimov, S.V. Chuiko, Transition of condensed systems from ignition to explosion (Nauka, Moscow, 1973). [in Russian]
 15. Detonation and Explosives, collection of articles, (Mir, Moscow, 1981). [in Russian]
 16. F.A. Baum, A.S. Derzhavec, N.N. Sanasaryan, Thermoresistant explosives and their effect in deep wells (Nedra, Moscow, 1969) [CrossRef]
 17. R. Shall, “Physics of a detonation, in “Physics of high energy density” (Mir, Moscow, 1974)
 18. I.G. Assovskiy, Physics of combustion and interior ballistics (Nauka, Moscow, 2005)
 19. V.A. Strunin, L.I. Nikolaeva, G.B. Manelis, Russ. J. Phys. Chem. B 4, 627 (2010) [CrossRef]
 20. A.V. Khaneft, V.A. Dolgachev, Combust. Expl. Shock Waves 50, 105 (2014) [CrossRef]