Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 82, 2015
Thermophysical Basis of Energy Technologies
Article Number 01043
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20158201043
Published online 20 January 2015
 1. J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble, Combustion. The physical and chemical aspects, simulation experiments, the formation of contaminants (FIZMATLIT, Moscow, 2003)
 2. N.I. Akinin, N.N. Bulhov, V.A. Gerish, Pozharovzryvobezopasnost. 19, 53 (2010)
 3. D.A. Frank-Kamenetsky, Diffusion and heat transfer in chemical kinetics (Plenum, New York, 1969)
 4. G.V. Kuznetsov, G. Ya. Mamontov, G.V. Taratushkina, Khimicheskaya Fizika. 23, 67 (2004)
 5. V.L. Strakhov, A.N. Garashchenko, G.V. Kuznetsov, V.P. Rudzinskii, Combustion, Explosion and Shock Waves. 37, 212 (2001) [CrossRef]
 6. A.V. Zakharevich, V.T. Kuznetsov, G.V. Kuznetsov, V.I. Maksimov, Combust. Explos., Shock Waves. 44, 543 (2008) [CrossRef]
 7. Y.V. Polezhaev, F.B. Jurevich, Thermal protection (Energy, Moscow, 1976)
 8. V.P. Isachenko, Heat transfer (Energoizdat, Moscow, 1981)
 9. A.V. Zakharevich, N.S. Belkov, EPS Web of Conferences. 75, 1 (2014)
 10. O.V. Vysokomornaya, G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, Russ. J. Phys. Chem. B 5, 668 (2011) [CrossRef]
 11. G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, J. Eng. Thermophys. 18, 162 (2009) [CrossRef]