Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 92, 2015
EFM14 – Experimental Fluid Mechanics 2014
Article Number 02028
Number of page(s) 8
Section Contributions
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20159202028
Published online 06 May 2015
  1. Noskievič, J. Kavitace. Praha: Česká akademie vĕd, 1969. 21-047-69. 280 s. 509-21-875.
  2. Noskievič, J. a kol. Kavitace v hydraulických strojích. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1989. 333 s. ISBN 80-03-00206-0.
  3. Kozubková, M. Matematické modely kavitace a hydraulického rázu. Ostrava: VŠB-TU, 2009. 130 s. ISBN 978-80-248-2043-9
  4. Jablonská, J. Experimentální zařízení k vzniku a vývoji kavitace v 2D Lavalove dýze. 135/18-12-2013_F. submitted 18. 12. 2013.
  5. Himr D. Experimental Fluid Mechanics (EPJ Web of Conferences 2013), 67, No. 02035 (2014)
  6. Summers, D. A., Worsey, P. N. The Use Of High Pressure Water Jets To Wash Out Explosives. In: 6th International Conference on Erosion by Liquid and Solid Impact. 1983. p. 5–8.
  7. Hružík, M., Vašina, A. Bureček Experimental Fluid Mechanics (EPJ Web of Conferences 2013), 45, No. 01041 (2013)
  8. Schubert J. Zařízení pro sycení kapaliny vzduchem. Ostrava, 2011. Bakalářská práce. Fakulta strojní VŠBTU Ostrava
  9. Hunsaker J. C. Cavitation Research A Progress Report on Work at the Massachusetts Institute of Technology. Mechanical Engineering (1935)