Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 110, 2016
Thermophysical Basis of Energy Technologies 2015
Article Number 01002
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201611001002
Published online 23 February 2016
  1. D.G. Pazhi, V.S. Galustovб Fundamentals of liquid atomization techniques (Protsessy i Apparaty Khimicheskoy i Neftekhimicheskoi Tekhnologii. М.: Khimiya, 1984)
  2. O.S. Nichiporenko, Yu.I. Naida, A.B. Medvedovskiy, Atomization of metal powders (Kiev: Naukova Dumka, 1980).
  3. V.A. Arkhipov, S.S. Bondarchuk, M.Ya. Evsevleev, I.K. Zharova, A.S. Zhukov, S.V. Zmanovskii, E.A. Kozlov, A.I. Konovalenko, V.F. Trofimov, J. Eng. Phys. Thermophys., 86 (6), 1306 (2013) [CrossRef]
  4. V.F. Trofimov, V.A. Arkhipov, I.K. Zharova, Atmos. Oceanic Opt., 27 (12), 1102 (2014)
  5. V.A. Arkhipov, S.S Bondarchuk, Heterogeneous plasma combustion products optical diagnostic methods (Tomsk: Izdatelstvo Tomskogo universiteta, 2012)
  6. V.A. Arkhipov, S.S Bondarchuk, I.G. Borovskoy, A.A. Shelupanov, Vychislitelnye technologii, 4 (10), 19 (1995)
  7. V.A. Arkhipov, A.P. Berezikov, A.S. Zhukov, I.R. Akhmadeev, S.S. Bondarchuk, Izvestiya vuzov. Aviatsionnaya technologiya, (1), 75 (2009)