Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 110, 2016
Thermophysical Basis of Energy Technologies 2015
Article Number 01039
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201611001039
Published online 23 February 2016
  1. B.S. Petukhov. Teploobmen i soprotivlenie pri laminarnom techenii zhidkosti v trubakh (Energiya, 1967)
  2. V.V. Ivanov, G.G. Medvedev. Raspredelenie temperatur v laminarnom potoke zhidkosti pri luchisto-konvektivnom nagreve. Izvestiya AN SSSZ (Energetika i transport, № 3, 1970)
  3. Y.V. Vidin, V.V. Ivanov, G.G. Medvedev. Raschet teploobmena pri laminarnom techenii zhidkosti v kanalakh (Izdatel’stvo Krasnoyarskogo politekhnicheskogo instituta, 1971)
  4. V.V. Ivanov. Phizika i khimiya obrabotki materialov, (5), (1972)
  5. Hsu Chia-Jung, Chemical Engineering Science, 23, (1968)