Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 110, 2016
Thermophysical Basis of Energy Technologies 2015
Article Number 01048
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201611001048
Published online 23 February 2016
 1. T.A. Heppenheimer, Facing the Heat Barrier: A History of Hypersonics (Washington, DC, 2007).
 2. V. F. Gladkii, Av. and cosm., 2, 13 (2003) [In Russuan]
 3. B. M. Pankratov, Yu. V. Polezhaev, A K. Rudko, Vzaimodeistvie materialov s gazovymi potokami (Materials’ interaction with gas flows, M: Mashinostroenie, 1975) [In Russuan]
 4. Yu. V. Polezhaev, F. B. Yurevich, Teplovaya zaschita (M: Energiya, 1976) [In Russuan]
 5. S. V. Reznik, Materialy i pokrytiya v ekstremalnykh usloviyakh, 1-3, (2002) [In Russuan]
 6. V. P. Timoshenko, Aviazionno-kosm. sistemy (M: MAI, 1997) [In Russuan]
 7. M. Ya. Gofin, Zharostoikie i teplozaschitnye konstruktsii mnogorazovykh kosmicheskikh apparatov (M.: ZAO “TF “MIR”, 2003) [In Russuan]
 8. D. E. Glass, Proceed. 15-th AIAA Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, (2008) [In Russuan]
 9. S. V. Reznik, Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii, 3 (2013) [In Russuan]
 10. Yu. V. Polezhaev, S. V. Reznik, eds, Materialy i pokrytiya v ekstremalnykh usloviyakh, 3-3, (2002) [In Russuan]
 11. D. S. Rutman, A. F. Maurin, G. A. Taksis, Yu. S. Toropov, Ogneupory, 8, 53 (1971) [In Russuan]
 12. M.F. Modest, Radiative Heat Transfer, 2nd ed., (New York: Academic, 2003)
 13. R. Siegel, and J.R. Howell, Thermal Radiation Heat Transfer, 4th ed., (New York: Taylor & Francis, 2002)
 14. A. G. Blokh, Yu. A. Zhuravlev, L. N. Ryzhkov, Teploobmen izlucheniem (M: Energoatomizdat, 1991) [In Russuan]
 15. E. Ya. Litovskii, N. A. Puchkelevich, Teplofizicheskie svoistva ogneuporov (M.: Metallurgiya, 1982) [In Russuan]
 16. V. L. Balkevich, Tekhnicheskaya keramika (M.: Stroyizdat, 1984) [In Russuan]