Download citation

Interpreting BEC in e+ e- annihilation

EPJ Web Conf., 206 (2019) 03004
DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/201920603004