Download citation

Core-Collapse Supernova neutrino detection prospects with the KM3NeT neutrino telescopes.

EPJ Web Conf., 209 (2019) 01009
DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/201920901009